Σύστημα Ενεργειακής παρακολούθησης και καταγραφής με λογισμικό PME Eco Structure


Η λύση στη ενεργειακή ακρίβεια και την αύξηση στην τιμή της ενέργειας είναι το σύστημα μετρητών και καταγραφής των τιμών του ρεύματος. Εφαρμογή στην Βιομηχανία, Κτίρια, Έργα υποδομής, Ξενοδοχειακές μονάδες, Νοσοκομεία, Δημόσια κτίρια.

Η λύση στη ενεργειακή ακρίβεια και την αύξηση στην τιμή της ενέργειας είναι το σύστημα μετρητών και καταγραφής των τιμών του ρεύματος. Εφαρμογή στην Βιομηχανία, Κτίρια, Έργα υποδομής, Ξενοδοχειακές μονάδες, Νοσοκομεία, Δημόσια κτίρια.