Οικιακό Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ισχύος ρεύματος


Η ακρίβεια στην τιμή του ρεύματος καθιστά απαραίτητη τον έλεγχο της κατανάλωσης. Η λύση του οικιακού συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης μας δίνει την δυνατότητα να δούμε πόσο ρεύμα καταναλώνουμε να το συγκρίνουμε με την μέτρηση του λογαριασμού και το βασικό να βρούμε τυχόν διαρροές και περιττές καταναλώσεις ρεύματος.

Η ακρίβεια στην τιμή του ρεύματος καθιστά απαραίτητη τον έλεγχο της κατανάλωσης. Η λύση του οικιακού συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης μας δίνει την δυνατότητα να δούμε πόσο ρεύμα καταναλώνουμε να το συγκρίνουμε με την μέτρηση του λογαριασμού και το βασικό να βρούμε τυχόν διαρροές και περιττές καταναλώσεις ρεύματος.